Zastosowanie dronów do inspekcji mostowych

W Polsce ciężko o znalezienie przykładu wykorzystania dronów do inspekcji konstrukcyjnych. Zastosowanie Bezzałogowych Statków Powietrznych do przeglądów znaleźć można za granicą np. USA, Japonia, Niemcy, Holandia.
Amerykańskie opracowanie „Unmanned Aerial Vehicle Bridge Inspection. Demonstration Project. Final Report” [1]  przedstawia nam szereg danych dotyczących zastosowania UAV (Unmanned Aerial Vehicle) do inspekcji mostowych.
 
W skrócie dokument przedstawia następujące konkluzje:
 
Drony mogą być z powodzeniem stosowane do przeglądów koanstrukcyjnych
Dron nie jest w stanie samoistnie przeprowadzić inspekcji ale jest do tego znakomitym narzędziem
Ze względu na parametru takie jak: rozmiar, waga oraz zabezpieczenia ryzyko uszkodzenia obiektu jest minimalne
Ważną cechą dronów wykorzystywanych do przeglądów jest możliwość obrazowania
Wykonanie przeglądów przez drony pod obiektami pozwala na znaczne oszczędności zarówno czasu jak i kosztów związanych ze sprzętem wysięgnikowym lub alpinistycznym
Użycie dronów zmniejsza ryzyko wypadków podczas przeglądów jak i obsługą sprzętu
 
Dzięki zebranej podczas nalotów szczegółowej dokumentacji inspektor w razie wątpliwości jest w stanie wrócić do dokumentacji fotograficznej lub filmów, a nawet poradzić się innych inspektorów bez potrzeby ponownej wizji w terenie. 
 
Elementy przemawiające za wprowadzeniem inspekcji UAV na rysunek krajowy:
 
Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w terenie
Skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie przeglądów obiektów 
Możliwość udostępnienia materiałów z inspekcji w postaci filmików, fotografii wykonanych podczas przelotu drona. Pozwala to zleceniodawcy na własną ocenę stanu technicznego obiektu.
Niewielkie rozmiary drona pozwalają mu na dotarcie do ciężko dostępnych miejsc.
 
Podsumowując przeglądy obiektów przy użyciu Bezzałogowych Statków powietrznych na chwilę obecną stosowane są w wysoce rozwiniętych krajach. Głównym powodem przemawiającym za ich użycie jest zwiększenie bezpieczeństwa inspektorów, dokładniejsza ocena stanu technicznego obiektu, skrócenie czasu wykonania oraz brak potrzeby stosowania kosztownego sprzętu ułatwiającego dostęp w celu wykonania inspekcji.
 
______________________________________________
 
[1] http://www.dot.state.mn.us/research/TS/2015/201540.pdf